Veel mensen zijn geïnspireerd door de ideeën van Ricardo Semler en organisaties als Buurtzorg, Bouwbedrijf Kesselaar & Zn en Voys. Platte organisaties met weinig of zelfs geen managers en veel zelfsturing. Die flexibel kunnen reageren op verandering en floreren in deze onvoorspelbare tijd.

Maar hoe doe je dat? Worden dan wel resultaten behaald? Waar loop je tegenaan? Is er een stappenplan? Daar gaat deze dag over.

21 januari 2016 draait om de vraag hoe we organisaties opnieuw kunnen uitvinden. Met sprekers als Thom Verheggen (De Ontmanager) en Jacob ter Horst (Qbikz Digital). Met praktijkvoorbeelden uit MKB en andere sectoren en praktische doe-sessies. Met voorbeelden van jonge startups maar ook bestaande organisaties die deze transitie gemaakt hebben of aan het maken zijn.

Een hele dag in Noord-Nederland over nieuwe vormen van organiseren, samenwerken en managen. Om geïnspireerd te worden en van elkaar te leren. Om anderen te ontmoeten die met dezelfde vraagstukken rondlopen en samen een antwoord te vinden op de vraag: hoe?

Deze dag is voor iedereen die met organisatievernieuwing aan de slag wil of benieuwd is naar anders organiseren. Voor wie op zoek is naar praktische handvaten om eerste stappen te zetten of juist verder uit te diepen. Voor ondernemers, managers en medewerkers.

PROGRAMMA

De volgende sprekers en organisaties nemen deel aan IdeeënExpeditie Noord. Pioniers en ervaringsdeskundigen wat betreft anders organiseren of het zetten van stappen in deze richting.

De Ontmanager: Thom Verheggen

Thom was twintig jaar manager bij ontwerpbureaus en productiebedrijven. De laatste jaren als projectleider Sociale Innovatie bij Syntens. Hier bracht hij het “ontmanagen” in praktijk en heeft ervaren hoe dat werkt en wat dat op kan leveren: meetbaar betere klanten, betere resultaten en grotere impact! Ook heeft hij veel geleerd over succesfactoren bij de bedrijven van de toekomst als jurylid van De Slimste Bedrijven van Nederland.

Zijn boek ‘Ontmanagen voor managers’ is geschreven dóór een manager, vóór de manager. Met mensen ‘boven’ en ‘onder’ je. Bij wie het piept en kraakt. Wat is er voor jou aan het veranderen? Hoe geef je daar zelf richting aan? Welke vreemde patronen hebben we allemaal aangeleerd? Welke zijn zinloos en hoe kun je ze doorbreken? Wat zijn alternatieven? Hoe werk je aan je eigen overbodigheid en waarom zou je dat doen?

Fokke Wijnstra

Fokke Wijnstra brengt ideeën over complexiteit in de praktijk vanuit zijn ervaring als ondernemer en medeoprichter van bedrijven. Hij heeft 35 jaar ervaring in het leiding geven en motiveren van organisaties en mensen in zowel opbouw- als transitie fasen. Hij bouwde 15 jaar aan BSO (Eckart Wintzen, celdeling). Zat daarna in het wereldwijde leadershipteam van een typisch Amerikaans geleid bedrijf en zette vervolgens met vakgenoten The Vision Web (zonder bazen, oorsprong van Finext) op. Momenteel is hij onder meer verbonden aan KnowMads business school.

Xelvin

Xelvin is een snel groeiende specialist in het detacheren van ondernemende technici. Binnen vijf jaar na de oprichting in 2006 stonden ze in de top 3 van Nederlandse technische detacheringsbedrijven. Inmiddels werken er bijna 80 medewerkers in ‘gezonde vrijheid’ aan de beste matches voor hun opdrachtgevers. Ze zijn wars van de hiërarchische piramide. Voor hun geen vertragende managementlagen en onnodige staf. Met deze insteek maken ze het verschil in een grillige markt.

Bas Kooy Transport

Bas Kooy is een internationale transporteur van recyclebare materialen en staat bekend om zijn sociale manier van leidinggeven. Uitgangspunt is vertrouwen in mensen en hen verantwoordelijkheid geven. Medewerkers denken mee over belangrijke beslissingen en komen met ideeën om het bedrijf beter te maken. Chauffeurs zijn tot veel meer toegevoegde waarde voor Bas Kooij en zijn bedrijf blijkt uit de praktijk van zijn bedrijfsvoering.

GuruScan

GuruScan verbindt kennis in organisaties door sociaal kapitaal inzichtelijk te maken. In organisaties is vaak meer kennis aanwezig dan gedacht, toch is dit vaak niet inzichtelijk en weten mensen dit niet van elkaar. GuruScan maakt met tools als de Knowledge Network Game het onzichtbare zichtbaar. Ze werken voor zowel kleine als grote organisaties op het gebied van kennismanagement, samenwerking en HR.

Rijnlands/ DeLimes Noord

Rijnlands is een manier van organiseren waarbij professionals/vakmensen in het veld de leiding hebben en stafdiensten en management daarin ondersteunen. Verandering begint bij mensen die bereid zijn om anders te kijken en te doen. Bij DeLimes noemen ze die mensen snuffelmuizen. Dat zijn de mensen die niet meteen naar de kaas rennen maar op onderzoek uitgaan. Degenen die zich afvragen: kan dit niet anders? Monica de Vente is Rijnlander en gidst teamleden op vakmanschap, vertrouwen, verbinding en inspiratie.

Qbikz Digital: Jacob ter Horst

Jacob is ‘skipper’ bij Qbikz. Een onconventioneel ict-bedrijf met vestigingen in Kiev, Antwerpen, Valencia, Haarlem en -sinds kort- Leeuwarden. Er werken geen bazen, er zijn geen regels en iedereen bepaalt zijn eigen salaris. Wel zijn er sterke normen en waarden waar iedereen naar leeft en werkt. Het Qbikz Digital netwerk organiseert zich rondom professionals die in zelfsturende teams (‘Kubussen’) vakkennis delen.

Ik heb het voorrecht gehad dat ik een aantal jaren heb mogen werken bij het consultancy bedrijf Finext, één van de voorlopers in Nederland dat met deze filosofie werkt. Vanaf het eerste begin wist ik dat als ik een keer voor het ‘echie’ zou gaan ondernemen, de organisatie op een soortgelijke manier ingericht zou gaan worden. Geen functies maar rollen, geen titulatuur waaraan je rechten kunt ontlenen. Respect moet je verdienen door je houding en prestaties.

Spannend? Ontzettend! Het ‘kunnen loslaten’, ‘niet ingrijpen’ is de grootste uitdaging waar ik ooit voor heb gestaan in mijn professionele carrière.

Buurtzorg

Buurtzorg is hét voorbeeld van nieuw organiseren op grote schaal. In 2006 opgericht uit onvrede met de bestaande wijkzorg en al vijf jaar op rij uitgeroepen tot Beste Werkgever. Buurtzorg Nederland is inmiddels gegroeid van 10 naar 9.300 medewerkers. De manier van werken heeft grote impact op de rest van de zorg. Medewerkers werken in kleine zelfsturende teams aan zoveel mogelijk zelfstandigheid van cliënten. Er zijn geen managers maar wel teamcoaches. De medewerkers regelen vrijwel alles zelf. Hoe gaat dat in de praktijk in zo’n team?

Rooth Multiservice

Rooth is gespecialiseerd in schoonmaak en gevelrenovatie. Directeur Sibold Jellema is iemand van delen en samenwerking. De nadruk ligt op ‘duurzaam schoon’, zowel voor het milieu als voor mensen. Sinds zijn aantreden als directeur heeft Jellema allerlei veranderingen in gang gezet. Zo streeft hij naar ketensamenwerking, duurzaamheid en steeds meer zelfstandigheid van zijn medewerkers. Bij Rooth werken ruim 150 mensen, waarvan 100 als interieurverzorger.

C.O.N.S.E.N.T. METHODE®

Effectief besluiten op basis van gelijkwaardigheid. Hoe laat je medewerkers meedenken en meebeslissen zonder te verzanden in eindeloos werkoverleg? De C.O.N.S.E.N.T-methode® biedt handvatten voor effectieve besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid en met consent. Concreet betekent dit dat elk individu gezien en gehoord wordt en met zijn/haar kennis kan bijdragen aan betere beslissingen in de organisatie. Door het spelen van een serious game – het Ger-Consentspel – doe je in de workshop een ervaring op met deze manier van overleg en besluitvorming.

Weerstand als vernieuwingsbrandstof

Rita Schoonman is consultant en coach en betrokken bij verschillende organisatievernieuwings- en kantelprocessen. In deze processen is ook regelmatig sprake van weerstand. Hoe hiermee om te gaan? Met het 5seizoenenspel® worden knelpunten ingezet als brandstof voor vernieuwing. Een workshop met praktische tools die je morgen gelijk kunt inzetten.

WeidevieW

De manier waarop gewerkt wordt in organisaties lijkt steeds meer te knellen. Ook lijken veel pogingen om te veranderen, nog doelmatiger te werken en betrokkenheid van medewerkers te stimuleren, geen echt antwoord op deze uitdagingen te bieden. Hoe kan dat? En waarom zouden nieuwe manieren van organiseren wel een antwoord hierop geven? Maartje van der Weide is organisatieadviseur en socioloog en werkt samen met organisaties aan nieuwe manier van organiseren.

PRAKTISCHE
INFORMATIE

IdeeënExpeditie Noord is een initiatief van WeidevieW en
wordt ondersteund door Leerwerkloket Fryslân

Datum

21 januari 2016
09.30 – 17.00

Locatie

De Fabriek
James Wattstraat 4
in Leeuwarden

Informatie & route

Aanmelden

Kaarten: € 215,- (excl. BTW)

Inclusief lunch en borrel na afloop.

Inschrijven voor nieuwsbrief