IDEEENEXPEDITIE ZORG:
(TERUG NAAR) DE BEDOELING VAN ZELFSTURING

Wanneer

27 oktober 2016
13.00 – 17.00

Waar

Posthuis Theater
Fok 78
8441 BR Heerenveen

Aanmelden

Kosten: € 195,- (excl. BTW)

In zowel de zorg als welzijnssector vinden momenteel grote veranderingen plaats. Verschuivingen in het denken over zorg en welzijn en de verhoudingen tussen professionals en mensen die zorg of ondersteuning vragen, behoefte aan meer maatwerk en meer flexibiliteit en wendbaarheid in organisaties. Als gevolg hiervan is ook de manier waarop zorg- en welzijnsprofessionals samenwerken in organisaties ingrijpend aan het veranderen.

Steeds vaker wordt gewerkt in zelfsturende teams en wordt verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd. Veel organisaties worstelen met deze nieuwe manier van organiseren en samenwerken. Want dit betekent niet alleen een verandering voor de teams maar ook voor de kaders waarbinnen zij werken, de rol van bestuurders, management en de  ondersteunende diensten. Wat is hun rol en hoe dragen zij bij aan deze ontwikkeling? Is zelfsturing een middel of vooral een doel? Hoe draagt dit bij aan betere zorg? En hoe geef je hier in de dagelijkse praktijk handen en voeten aan?

Tegelijkertijd zijn ook steeds meer organisaties succesvol in het vinden van die nieuwe manieren om zichzelf te organiseren. Om te leren van deze ervaringen, en de soms hobbelige weg daarnaartoe organiseren we op 27 oktober IdeeënExpeditie Zorg. Geïnspireerd door de ervaringen van Ina Kerkdijk (directeur Woonzorg, ZorgAccent), Helene Zwaneveld (commercieel directeur zorgvernieuwing, Lable) en Nynke Andringa (teamleider, sociaal wijkteam Zuid West) gaan we aan de slag met vragen als:

  • Wat is de bedoeling van zelfsturing? Hoe om te gaan met deze nieuwe vorm van organiseren, samenwerken en managen?
  • Wat als het (bijna) mislukt? Wat zijn de sleutels tot succes en welke valkuilen zijn er?
  • Wat als het lukt? Wat zijn dan de consequenties voor de rol van stafmedewerkers, managers én de organisatie?

VOOR WIE?

IdeeënExpeditie Zorg is bedoeld voor bestuurders, managers, stafmedewerkers en (aankomend) teamcoaches die bezig zijn of willen met zelforganisatie en zelfsturing. Met name in organisaties in de zorg- en welzijnssector. Die al een eind op pad zijn of nog aan het begin staan. Die successen vieren of juist worstelen. En vooral voor diegenen die bereid zijn in dialoog te gaan met anderen en te leren van elkaar. Om te zoeken naar oplossingen en handvaten die passen bij de eigen organisatie en context. Om anderen te ontmoeten die met dezelfde vraagstukken rondlopen en samen een antwoord te vinden op de vraag: hoe?

PROGRAMMA

De volgende sprekers nemen deel aan IdeeënExpeditie Zorg. Pioniers en ervaringsdeskundigen wat betreft anders organiseren en de transitie naar zelforganisatie. Die ervaringen zijn zowel succesvol als met vallen, opstaan of zelfs omkeren op de soms hobbelige weg naar zelforganisatie. Op 27 oktober delen zij hun ervaringen met ons aan de hand van 3 thema’s:

Wat is de bedoeling van zelfsturing?

Waarom en voor wie wordt het proces in gang gezet? Hoe geef je daar handen en voeten aan in de dagelijkse praktijk?

Wat als het (bijna) mislukt?

Wat zijn de sleutels tot succes en waar liggen de valkuilen. Wat kun je tegenkomen en hoe kun je verder? Hoe kom je door het ‘dode punt’ of ga je om met het ‘grijze gebied’? Kun je verdragen dat er even niets gebeurd?

Wat als het lukt?

Wat zijn dan de consequenties voor teams, management, bestuurders, stafmedewerkers én de organisatie?

Ina Kerkdijk

Directeur Woonzorg bij ZorgAccent (Almelo)

ZorgAccent heeft een succesvol transitieproces doorlopen naar zelfsturende teams in zowel de thuiszorg als verpleeg- en verzorgingshuizen. ‘De thuiszorg was groot en traditioneel georganiseerd’, zegt Ina Kerkdijk, ‘met ontevreden medewerkers en cliënten en slechte communicatie. We wilden dat het kleinschalig werd, met zelfsturende teams.’ Veel managementlagen verdwenen. De teams kregen vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de cliënt- en medewerkertevredenheid maakte een sprong omhoog. In de verpleeghuizen is de missie “Net als thuis” tot in de haarvaten doorgevoerd.

De transitie heeft geleid tot een organisatie waarin gewerkt wordt met een een lage overhead, waar het primaire proces centraal staat en waar het eigenaarschap voor kwaliteit ligt waar het hoort; namelijk in de relatie tussen de client, zorgmedewerker en naaste. Hoe is dit tot stand gekomen? Ina Kerkdijk weet als geen ander hoe het is om in zo’n transitie te zitten. Hoe het is om jezelf radicaal opnieuw uit te vinden, hoe het is om te ondersteunen of juist bewust niets te doen en wat dit vraagt van de teams én de rest van de organisatie.

Helene Zwaneveld

Commercieel directeur Zorgontwikkeling bij Lable (Leeuwarden)

Helene Zwaneveld heeft zowel ervaring met het werken aan de transitie van een grote zorgorganisatie als in een jong bedrijf zonder management waar op geheel eigen wijze wordt gewerkt aan -en met- zelfsturing.

Ze werkte ruim 30 jaar in de zorg, startend als verpleegkundige en later als leidinggevende en bestuurssecretaris bij grote VVT organisaties. Ze deelt de ervaringen die ze opdeed bij de transitie van systeemgedreven organiseren naar contextgedreven organiseren. Bijvoorbeeld over de randvoorwaarden daarvoor; de rol van gelijkwaardigheid en ontwikkelen van nieuwe kaders. En over omgaan met de systeemwereld en meestribbelen in de praktijk.

In 2015 koos ze voor een nieuwe carrière bij Lable. Dit jonge bedrijf met een maatschappelijke doelstelling ontwikkelt slimme software om de cliënt en zorgprofessional in hun eigen kracht te zetten en samen persoonlijke zorg te organiseren. Helene deelt haar visie op regie (mogen) voeren en zelfsturing; waar stuur je eigenlijk op? Want dit ontstaat niet vanzelf, daar moet wel iets voor gedaan worden.

Naast de vernieuwende kijk op de inzet van technologie in de zorg onderscheid Lable zich ook in haar manier van organiseren. De organisatie is uiterst plat, kent vrijwel geen hiërarchie en maakt gebruik van situationeel leiderschap. Hoe is het om in zo’n vernieuwende organisatie te werken? En welke parallellen ziet zij met andere organisaties?

Nynke Andringa

Teamleider sociaal wijkteam Zuidwest / Coöperatie Amaryllis (Leeuwarden)

Nynke Andringa is vrijwel vanaf het begin betrokken bij het opzetten van één van de eerste integraal werkende wijkteams in ons land. Al in 2007 begonnen zij letterlijk op de deur van hun doelgroep te kloppen om hen te vragen wat ze eigenlijk nodig hadden. Minder achter het bureau en meer de wijk in was (en is) het motto.

Als teamleider is ze nauw betrokken geweest bij de -soms moeizame-transitie in de gemeente Leeuwarden waarin ook het eerste wijkteam tot stand kwam. Een verandering waarin echt is gekozen voor “nieuw voor oud”. Hoe gaat zij als teamleider om met weerstand van teamleden? Is iedereen wel geschikt om zo te werken? En wat heb je nodig van je organisatie en anderen?

Leeuwarden vaak gezien als een stad die voorop loopt in het gekanteld werken. Dit betekent dat er inmiddels ook de nodige ervaring is opgedaan met de rol van de gemeente in een dergelijk proces. Nynke waarschuwt daarbij voor het verwarren van middel en doel: ‘Voor veel gemeenten is het oprichten van een wijkteam momenteel een doel op zich, maar je moet eerst nagedacht hebben over de functie van die teams. We werken vanuit de inhoud: de vraag van de cliënt en de wijk staat centraal. En we werken vanuit visie. Anders werkt het niet. Wijkteams zijn een middel, geen doel.’

Deelnemers

Een IdeeënExpeditie draait om het uitwisselen en verbinden van sociaal kapitaal. Om antwoorden en inspiratie te vinden voor complexe (organisatie)vraagstukken waarbij het eerder om stappen dan om een stappenplan gaat. Vaker om een experiment dan een blauwdruk.

Hierin hebben de deelnemers een cruciale rol. We leren niet alleen van sprekers maar vooral ook van elkaar. Door met elkaar in dialoog te gaan, verbindingen te leggen, kritisch te zijn en vooral proberen hoe we organisaties opnieuw uit kunnen vinden.

PROGRAMMA

Het inhoudelijke programma duurt van 13.00 tot 17.00 en omvat de volgende onderdelen:

  • Verkenning
  • Wat is de bedoeling van zelfsturing?
  • Wat als het (bijna) mislukt
  • Wat als het lukt?
  • En nu? Terug naar de eigen organisatie
  • Borrel & netwerken

Voorafgaand is er mogelijkheid om te lunchen in Heerenveen. Naast de dialoog tijdens het programma is er ook na afloop nog gelegenheid om door te praten met elkaar tijdens de borrel.

Contact

info@ideeenexpeditie.nl
06 19697063

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum

27 oktober 2016
13.00 – 17.00

Locatie

Posthuis Theater
Fok 78

8441 BR Heerenveen

Aanmelden & kosten

Kosten: € 195,- (excl. BTW)

Inclusief (optionele) lunch vooraf en borrel na afloop.

In verband met het interactieve karakter
is het aantal plaatsen beperkt.

ORGANISATIE & EXPEDITIELEIDERS

IdeeënExpeditie Zorg is ontstaan vanuit eerdere expedities waar het gemeenschappelijke verlangen ontstond om specifiek voor de sectoren zorg en welzijn een expeditie te organiseren rond het thema zelforganisatie en zelfsturing.

Deze IdeeënExpeditie wordt georganiseerd door IdeeënExpeditie Noord in samenwerking met onderstaande partners.

Zorg
Zorg
Zorg
Inschrijven voor nieuwsbrief