Ideeënverbinder | Facilitator | Onderzoeker | Praktisch idealist

Ik geloof dat we in een tijdperk van verandering leven én dat we zelf die verandering kunnen vormgeven. Door samen met mensen en organisaties te werken aan betekenisvolle organisaties en bedrijven vanuit principes als zelforganisatie en samensturing hoop ik bij te dragen aan de nieuwe wereld.

Na mijn studie sociologie heb ik ervaring opgedaan als adviseur, onderzoeker, programmamanager en managementadviseur in diverse sectoren. Zo werkte ik in het onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en het MKB. Rode draden in mijn werk en leven zijn empowerment, innovatie, vrijheid en het verbinden van ideeën.

Ik ben een integrale denker en floreer als ik steeds weer in nieuwe werelden en onderwerpen kan duiken en die verkennen. De inzichten en ervaringen die ik zo opdoe verbind ik aan elkaar en neem ik weer mee in mijn werk.

Ik heb niet alle antwoorden maar help mensen om zelf antwoorden en vormen te vinden die passen bij hun context.

Naast mijn werk voor de IdeeënExpeditie kook ik op camping Buitenland en ga ik graag naar festivals en creatieve vrijplaatsen.

Inschrijven voor nieuwsbrief