Het navigeren in de nieuwe wereld is geen georganiseerde reis. We gaan samen op expeditie. Dit kan op verschillende manieren, van kort tot lang en van eerste aanzetten tot grote stappen. Bijvoorbeeld door:

SAMEN DENKEN, DOEN & BESLISSEN

Samen met alle betrokkenen werken aan verandering of een specifiek vraagstuk? Met een grootschalige interventie betrek je het hele ‘systeem’ rondom een thema bij het ontwikkelen van oplossingen. Iedereen is gelijkwaardig en telt mee waardoor de praktische wijsheid en het potentieel van iedereen wordt benut.

Voorbeelden van dit soort grootschalige interventies zijn open spaces, een world cafe en de Burgertop (G1000) die we hebben georganiseerd in de gemeente Velsen.

IDEEËNEXPEDITIES 

Deze inspiratiebijeenkomsten draaien om het uitwisselen en verbinden van sociaal kapitaal. Om antwoorden en inspiratie te vinden voor complexe (organisatie)vraagstukken waarbij het eerder om stappen dan om een stappenplan gaat. Vaker om een experiment dan een blauwdruk.

Hierin hebben de deelnemers een cruciale rol. We leren niet alleen van sprekers maar vooral ook van elkaar. Door met elkaar in dialoog te gaan, verbindingen te leggen, kritisch te zijn en samen op expeditie gaan om organisaties opnieuw uit te vinden.

Een IdeeënExpeditie organiseren bij jouw organisatie? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken voor een expeditie op maat.

ideeenexpeditie-noord
01a52f06e3fa03fda5b3654c1a2ea5e72041183088
ideeenexpeditie-zorg-hoge-resolutie-2

OP EXPEDITIE MET JE ORGANISATIE

Veel organisaties lopen vast in hun oude organisatiestructuur, willen hun mensen meer betrekken bij wat er speelt of veel meer werken vanuit vertrouwen en verbinding. Maar hoe doe je dat?

Sociale innovatie gaat over het ontwikkelen van nieuwe vormen van organiseren en samenwerken in organisaties. Over de balans tussen People, Planet en Profit. Over het betrekken van medewerkers bij wat er speelt in de organisatie. Vaak gaan die vraagstukken over omgaan met variatie, maatwerk en de complexe omgeving waarin organisaties opereren. Betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers is met name belangrijk omdat op de werkvloer veel praktische kennis en wijsheid ligt die helpt om dit soort vraagstukken op te lossen. Om zo als organisatie voortdurend te kunnen verbeteren, te innoveren en flexibeler en wendbaarder te zijn.

Ik help je graag op weg. Waar nodig doe ik dit samen met mensen uit mijn netwerk.

Inschrijven voor nieuwsbrief